Thang tải trọng lớn


Thang tải trọng lớn

Chủ yếu vận chuyển hàng hóa nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ, cảng biển,…

Tải trọng: từ 300kg – 10.000kg
Tốc độ: từ 10m/ph đến 30m/ph
Tầng phục vụ: tối đa 5 điểm dừng

Không có tài liệu