ĐẠI TU - CẢI TẠO THANG MÁY

Theo thực tế nhiều năm qua, do yêu cầu của quý khách cũng như hoàn cảnh khách quan và chủ quan của chủ đầu tư, công ty Thang Việt đã đưa ra dịch vụ tân trang, đại tu, cải tạo thang máy: Tăng tốc độ thang máy, tăng tải trọng thang máy nhằm gia tăng năng lực vận chuyển để phục vụ nhu cầu kinh doanh, cải thiện tính an toàn theo quy định của pháp luật, giảm tiêu hao năng lượng, tiết kiệm điện cho chủ đầu tư,…