GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Trong những năm gần đây, xu hướng tiết kiệm điện bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời hoặc các dạng tái tạo năng lượng khác là điều cần thiết, nắm bắt được yêu cầu đó, công ty Thang Việt đã từng bước nghiên cứu giải pháp ứng dụng năng lượng mặt trời vào hoạt động thang máy và hệ thống tái tạo năng lượng trong quá trình hoạt động nhằm tiết kiệm điện cho quý khách cũng như góp một phần nhỏ vào phong trào “trái đất xanh”.