Thang phi tiêu chuẩn


Thang phi tiêu chuẩn

Thang máy tải khách phi tiêu chuẩn là loại thang máy được thiết kế theo yêu cầu đặc biệt của chủ đầu tư hoặc kết cấu công trình, những loại thang này bao gồm: thang máy có hố thang hẹp, thang máy không phòng máy, thang máy với phòng máy nhỏ, thang máy 2 cửa, thang máy có hố thang cải tạo, hố thang giả, thang máy cửa mở tay, thang máy hình tam giác, thang máy hình tròn,…

Tải trọng : theo yêu cầu thực tế
Tốc độ: theo yêu cầu thực tế
Tầng phục vụ: theo yêu cầu thực tế

Không có tài liệu