Thang tải thông thường


Thang tải thông thường

Chủ yếu vận chuyển hàng hóa trong siêu thị, công sở, trường học,…

Tải trọng: từ 100kg – 500kg
Tốc độ: từ 10m/ph đến 30m/ph
Tầng phục vụ: tối đa 5 điểm dừng

Không có tài liệu