Thang tải thực phẩm

  • tai thuc pham

    Thang tải thực phẩm

    Thang tải thực phẩm là một sản phẩm tối giản của thang tải thông thường mục đích chủ yếu để vận chuyển: thức ăn, thực phẩm, nhằm làm tăng thời gian phục vụ và đảm bảo vệ sinh trong quá trình vận chuyển. Thang thực phẩm thường được sử dụng trong : nhà hàng, quán ăn, khách sạn,..