Thang tải ô tô


Thang tải ô tô

Sử dụng trong các bãi đậu (đỗ) xe thông minh, garage, cao ốc hiện đại,…

Tải trọng: từ 300kg – 10.000kg
Tốc độ: từ 10 m/p đến 30 m/p
Tầng phục vụ: tối đa 5 điểm dừng

Không có tài liệu