Obayashi

Obayashi

Chủ đầu tư: Cty OBAYASHI Việt Nam

Tên dự án: Nhà máy Belmont, Việt Nam

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Đức, Long Thành, Đồng Nai.

Thông tin sản phẩm: 1 thang tải hàng 400kg , 2 điểm dừng, tốc độ 60 m/p


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *