Bộ Quốc Phòng

Bộ Quốc Phòng

1) Chủ đầu tư: Bộ quốc phòng

Tên dự án: Viện thiết kế bộ quốc phòng/ phân viện miền Trung

Địa chỉ: 51 Hoàng Kế Viêm, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Thông tin sản phẩm: 1 thang tải khách

 

2) Chủ đầu tư: Bộ quốc phòng

Tên dự án: Sở chỉ huy Biên phòng Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Thông tin sản phẩm: 2 thang tải khách


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *