Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh viện Chợ Rẫy

Chủ đầu tư: Sở Y Tế TpHCM

Tên dự án: Bệnh viện Chợ Rẫy, TpHCM

Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TpHCM

Thông tin sản phẩm: 

  • 3 thang tải bệnh, 1350 kg, 11 điểm dừng, tốc độ 60 m/p
  • 3 thang tải khách, 630 kg, 11 điểm dừng, tốc độ 60 m/p
  • 1 thang tải khách, 630 kg, 11 điểm dừng, tốc độ 60 m/p
  • 1 thang tải bệnh, 1350 kg, 3 điểm dừng, tốc độ 60 m/p
  • 2 thang quan sát, 900 kg, 11 điểm dừng, tốc độ 60 m/p
  • 2 thang tải bệnh, 1350 kg, 6 điểm dừng, tốc độ 60 m/p
  • 2 thang tải khách, 1350 kg, 6 điểm dừng, tốc độ 60 m/p
  • 2 thang tải hàng, 1000 kg, 11 điểm dừng, tốc độ 60 m/p
  • 1 thang tải khách, 630 kg, 2 điểm dừng, tốc độ 60 m/p

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *