Thang phi tiêu chuẩn

 • thang 1

  Thang phi tiêu chuẩn

  Thang máy tải khách phi tiêu chuẩn là loại thang máy được thiết kế theo yêu cầu đặc biệt của chủ đầu tư hoặc kết cấu công trình, những loại thang này bao gồm: thang máy có hố thang hẹp, thang máy không phòng máy, thang máy với phòng máy nhỏ, thang máy 2 cửa, thang máy có hố thang cải tạo, hố thang giả, thang máy cửa mở tay, thang máy hình tam giác, thang máy hình tròn,…

  Tải trọng : theo yêu cầu thực tế
  Tốc độ: theo yêu cầu thực tế
  Tầng phục vụ: theo yêu cầu thực tế